Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với ungdungvay.net. Trang web này được thiết kế như một công cụ để giúp bạn tìm kiếm và đăng ký các sản phẩm tài chính và các sản phẩm liên quan. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng 

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nhưng không phải là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ. Trước khi đăng ký, bạn cần xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sử dụng thông tin 

Tất cả các thông tin trên trang web này được cung cấp nhằm mục đích thông tin chung. Bạn không được sử dụng thông tin trên trang web này để thương mại hóa hoặc phân phối thông tin đó cho bên thứ ba.

Trách nhiệm của người sử dụng 

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân khi đăng ký hoặc tham gia bình luận trên trang web. Bạn không được sử dụng trang web chúng tôi để thực hiện các hoạt động gian lận hoặc lừa đảo.

Quyền sở hữu trí tuệ 

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến logo, hình ảnh, văn bản và tài liệu khác, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản sử dụng 

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ các điều khoản sử dụng này để nắm bắt những thay đổi mới nhất.

Trách nhiệm pháp lý 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc các thông tin trên trang web. Trang web chỉ cung cấp thông tin và không đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy hoặc thích hợp của các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trên trang web.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

 Trang web này có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba để cung cấp thêm thông tin hoặc tài nguyên hữu ích. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng các trang web bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chính trang web đó.

Thỏa thuận toàn diện 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này tạo thành một thỏa thuận toàn diện giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang web. Bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không thể thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản khác.

Chúng tôi mong rằng bạn hiểu và tuân thủ các điều khoản sử dụng trang web này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Comentarios cerrados.